Liệu công ty bạn đá áp dụng sơ đồ spaghetti?

Liệu công ty bạn đá áp dụng sơ đồ spaghetti?

Sơ đồ Spaghetti là một phương pháp sử dụng 1 đường vẽ liên tục để phác họa một bức tranh tổng quan của quy trình. Nhằm mục đích tìm ra những điểm không hợp lý, không hiệu quả trong việc bố trí, sắp xếp khu vực làm việc. Sau đó tiến hành giản lược những hoạt động không...
5 Cách giúp doanh nghiệp sản xuất nhỏ quản lý kho hiệu quả

5 Cách giúp doanh nghiệp sản xuất nhỏ quản lý kho hiệu quả

Công tác quản trị hàng tồn kho đóng vai trò quan trọng trong họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc giải được bài toán hàng tồn sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài chính và bộ máy sản xuất hiệu quả hơn. Hãy cùng EPI tìm hiểu về các thủ thuật quản lý hàng...
Các nhà sản xuất có nên tiếp nhận cải tiến và đổi mới?

Các nhà sản xuất có nên tiếp nhận cải tiến và đổi mới?

Kết quả theo 1 cuộc khảo sát các CEO trong ngành sản xuất để tìm hiểu góc nhìn của họ về những cải tiến đột phá trong sản xuất. •   75% các CEO lo lắng rằng những doanh nghiệp mới sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh •   73% các CEO lo lắng về việc duy trì hoạt động hiện tại...
Lợi ích của việc tiếp cận theo quy trình

Lợi ích của việc tiếp cận theo quy trình

Một doanh nghiệp hoạt động có quá nhiều thứ phải phân bổ về nguồn lực cũng như tài chính. Doanh nghiệp có thể tập trung vào khách hàng, lãnh đạo hay sự cam kết tham gia của mọi người… Tuy nhiên tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp đều có tính tương tác và liên quan...
5 nguyên tắc của sản xuất tinh gọn

5 nguyên tắc của sản xuất tinh gọn

Sản xuất tinh gọn là thuật ngữ mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn hướng đến. Bên cạnh việc nhận định những hao phí không đem lại giá trị, doanh nghiệp cần xác định rõ các nguyên tắc để đảm bảo bộ máy hoạt động một cách tối ưu nhất. EPI sẽ cùng doanh nghiệp xác định...