EPI sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện được những hao hụt và hao phí tồn tại trong bộ máy hoạt động, kiểm soát một cách hiệu quả và tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp sản xuất.

Thông thường, một doanh nghiệp sản xuất thường phải đối mặt với 8 hao phí: