Lợi ích của việc tiếp cận theo quy trình

Lợi ích của việc tiếp cận theo quy trình

Một doanh nghiệp hoạt động có quá nhiều thứ phải phân bổ về nguồn lực cũng như tài chính. Doanh nghiệp có thể tập trung vào khách hàng, lãnh đạo hay sự cam kết tham gia của mọi người… Tuy nhiên tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp đều có tính tương tác và liên quan...