7 căn bệnh doanh nghiệp Việt Nam thường mắc phải

7 căn bệnh doanh nghiệp Việt Nam thường mắc phải

Bệnh thứ nhất: Mơ hồ chiến lược Đây là căn bệnh mà rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp phải, thiếu sự hoạch định và đánh giá về 5 vấn đề lớn, gồm: Điểm mạnh, yếu về quản trị, văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực. Những cơ hội và thách thức về kinh tế, công nghệ, khách hàng...