SỬ DỤNG MÔ HÌNH CON RÙA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH

SỬ DỤNG MÔ HÌNH CON RÙA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH

Mô hình con rùa được giới thiệu lần đầu tiên bởi Philip Crosby. Mô hình của Crosby được xây dựng dựa trên mô hình SIPOC (bao gồm Supplier – Nhà cung cấp, Input – Đầu vào, Process – Quá trình, Ouput – Đầu ra, Customer – Khách hàng) bằng...
7 căn bệnh doanh nghiệp Việt Nam thường mắc phải

7 căn bệnh doanh nghiệp Việt Nam thường mắc phải

Bệnh thứ nhất: Mơ hồ chiến lược Đây là căn bệnh mà rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp phải, thiếu sự hoạch định và đánh giá về 5 vấn đề lớn, gồm: Điểm mạnh, yếu về quản trị, văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực. Những cơ hội và thách thức về kinh tế, công nghệ, khách hàng...