Quy trình là tài sản bền vững và có giá trị khấu hao dài nhất
Quy trình là cách thức thực hiện công việc một cách tuần tự nhằm tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, giúp cho người thực hiện công việc xác định được mục tiêu đầu ra, cách thức và các bước thực hiện. Quy trình giúp cho các thành viên phối hợp với nhau một cách ăn khớp và đúng trình tự. Việc áp dụng quy trình đối với các doanh nghiệp nhỏ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều so với doanh nghiệp lớn do bộ máy hoạt động chưa cồng kềnh.

Quy trình quy định giúp doanh nghiệp:

Tiết kiệm nguồn lực: Rút ngắn thời gian đào tạo nhân sự. Nhân  sự dễ bắt nhịp hơn với  công việc vì đã có hệ thống quy trình chuẩn lại khối lượng công việc và trình tự các việc mình cần phải làm, không phụ thuộc vào sự đào tạo, đôi khi không nhất quán của nhân viên cũ.

Cải tiến: Ban lãnh đạo dễ dàng đo lường được hiệu quả, đánh giá hiệu suất công việc và nhìn thấy rõ nút thắt cần điều chỉnh.

Tối ưu hóa: Là điều kiện cần, tiên quyết làm căn cứ điều chỉnh để tối ưu hóa, nâng cao năng suất làm việc.

Kiểm soát- đánh giá: Thực hiện theo quy trình giúp các công việc đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng và năng suất lao động. Nhờ đó quản lý có thể kiểm soát được tiến độ và chất lượng công việc.

Xây dựng bộ quy trình, quy định, biểu mẫu

Bước 1: EPI trao đổi trực tiếp cùng ban lãnh đạo, trưởng bộ phận doanh nghiệp để xác định cơ cấu tổ chức, quan điểm lãnh đạo.

Bước 2: EPI khảo sát thực tế quy trình làm việc của từng phòng ban.

Bước 3: EPI sẽ trực tiếp xây dựng bộ BPM theo thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

 Bước 4: Tư vấn để hoàn thiện một số quy trình chưa hợp lý hoặc chưa hiệu quả.

Bước 5: Bàn giao hệ thống BPM của các phòng ban lên cây tài liệu của hệ thống quản trị EPI.