Six Sigma – Cẩm nang sống còn của mọi doanh nghiệp

Six Sigma – Cẩm nang sống còn của mọi doanh nghiệp

Six Sigma là một phương pháp giúp các tổ chức cải thiện năng lực trong quy trình kinh doanh. Việc cải thiện hiệu suất và giảm thiểu biến động trong quy trình có thể tránh được sai sót, đồng thời gia tăng lợi nhuận, tinh thần của nhân viên và chất lượng của sản phẩm...
5 MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

5 MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Quản lý nhân sự là thuật ngữ mô tả các hệ thống chính thức được thiết lập để quản lý con người trong một tổ chức. Mục đích của quản lý nhân sự là tối đa hóa năng suất của tổ chức bằng cách tối ưu hóa hiệu quả làm việc của nhân viên.   Ngày nay, tùy theo đặc điểm, tính...
5 GIAI ĐOẠN TRONG TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN MÀ DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý

5 GIAI ĐOẠN TRONG TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN MÀ DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý

Theo John Bersin – Chủ tịch và sáng lập viên của Bersin & Associates – tổ chức nghiên cứu, tư vấn về đào tạo doanh nghiệp và quản lý nhân tài:” Trải nghiệm nhân viên có thể hiểu là tất cả những trải nghiệm, tương tác của một cá nhân trong suốt hành trình...
TRAO QUYỀN CHO NHÂN VIÊN TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP  

TRAO QUYỀN CHO NHÂN VIÊN TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP  

Trong thời đại số hóa liên tục thay đổi, thị trường ngày càng năng động và hiện đại, sự chuyển đổi trong lãnh đạo doanh nghiệp là điều tất yếu và cần thiết để tăng động lực làm việc cho nhân viên. Một trong các cách thức để giúp nhân viên tự chủ và nhận ra tiềm năng...
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 7S ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 7S ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Mô hình 7S được ra đời từ những năm 80 bởi các chuyên gia tư vấn của McKinsey: Robert Waterman, Julien Philips và Tom Peters. Đây là một khung chuẩn về hiệu quả tổ chức, cho rằng tổ chức có 7 yếu tố nội bộ cần được gắn kết và củng cố để tạo ra thành công của tổ chức....
SỬ DỤNG MÔ HÌNH CON RÙA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH

SỬ DỤNG MÔ HÌNH CON RÙA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH

Mô hình con rùa được giới thiệu lần đầu tiên bởi Philip Crosby. Mô hình của Crosby được xây dựng dựa trên mô hình SIPOC (bao gồm Supplier – Nhà cung cấp, Input – Đầu vào, Process – Quá trình, Ouput – Đầu ra, Customer – Khách hàng) bằng...