Xây dựng bộ Quy trình, Quy định, Biểu mẫu BPM*

Xây dựng bộ Quy trình, Quy định, Biểu mẫu BPM*

Quy trình là tài sản bền vững và có giá trị khấu hao dài nhất Quy trình là cách thức thực hiện công việc một cách tuần tự nhằm tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, giúp cho người thực hiện công việc xác định được mục tiêu đầu ra, cách thức và các bước thực hiện. Quy trình...
Đánh giá, Giám sát, Cải tiến BPM

Đánh giá, Giám sát, Cải tiến BPM

Hàng tháng, hàng quý, EPI sẽ trực tiếp phỏng vấn nhân sự, đánh giá việc thực hiện BPM dựa trên thực tế vận hành của các phòng ban so với bộ BPM chuẩn đã xây dựng. Dựa theo số liệu qua các lần đánh giá, EPI đo lường hiệu quả và tư vấn cải tiến BPM. Tìm kiếm cho: Bài...
Tối ưu hóa chi phí sản xuất

Tối ưu hóa chi phí sản xuất

EPI sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện được những hao hụt và hao phí tồn tại trong bộ máy hoạt động, kiểm soát một cách hiệu quả và tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp sản xuất. Thông thường, một doanh nghiệp sản xuất thường phải đối mặt với 8 hao phí:   Tìm kiếm cho: Bài...