Kết quả theo 1 cuộc khảo sát các CEO trong ngành sản xuất để tìm hiểu góc nhìn của họ về những cải tiến đột phá trong sản xuất.

•   75% các CEO lo lắng rằng những doanh nghiệp mới sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh
•   73% các CEO lo lắng về việc duy trì hoạt động hiện tại với các công nghệ mới
•   70% các CEO lo lắng về khả năng kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh
•   65% các CEO lo lắng về mức độ phù hợp của sản phẩm và dịch vụ của họ trong ba năm tới

Những sáng kiến đổi mới có thể được xem là một trong những chiến thuật đơn giản để cải thiện hoạt động của nhà máy hoặc là một ý tưởng về một sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Sự cải tiến trong ngành sản xuất được ví như tảng băng trôi. Các bộ phận, nhân viên trong nhà máy tham gia vào phần nổi trên bề mặt, trong khi các nhà quản lý và giám đốc nhà máy tập trung vào phần chìm còn lại. Đó là phần chứa nguy cơ và trở ngại tiềm ẩn có thể ngăn cản dự án thành công.

Bạn có thể làm gì?

Bạn có thể làm gì để đảm bảo công ty của bạn khuyến khích, nuôi dưỡng, thích nghi với nhịp độ cải tiến cao. Sau đây là chiến lược tiếp cận cho các doanh nghiệp sản xuất:

  • Đổi mới tư tưởng của người lãnh đạo, người đứng đầu doanh nghiệp
  • Tạo văn hóa doanh nghiệp nhất quán, có khả năng chịu rủi ro tốt
  • Lắng nghe và kết nối với khách hàng
  • Bắt đầu giải quyết các vấn đề thực sự
  • Lập kế hoạch quản lý những thay đổi theo mức độ tăng dần
  • Đo lường mọi kết quả thu được ngoài doanh thu
  • Cải tiến bộ máy hoạt động trong nhà máy sản xuất
  • Phân tích, đo lường các hao phí và tìm ra nguyên nhân gốc rễ
  • Giám sát, cải tiến quy trình làm việc theo thực tế phát triển của doanh nghiệp.