Là chủ doanh nghiệp, liệu bạn có muốn thanh toán lương cho những công nhân vận hành máy trong khi họ ngồi nhàn rỗi để chờ đợi giao hàng, hoặc chi phí lưu kho kéo dài nhiều tháng trước khi nó được giao đến các đại lý hay thậm chí là những công việc lặp đi lặp lại nhưng không mang giá trị gì cho khách hàng. Những lãng phí này có thể nằm trong chi phí để sản xuất ra những sản phẩm của công ty, hoặc nâng giá bán khi đến tay khách hàng. Và khách hàng của chúng ta không bao giờ muốn thanh toán cho bất kỳ hoạt động nào không tạo ra giá trị thực mà họ mong muốn. Việc giảm hao phí trong quá trình sản xuất luôn là những giải pháp được ưu tiên lên hàng đầu để cải thiện lợi nhuận của doanh nghiệp.
Lãng phí khi vận chuyển là hoạt động vận chuyển trong doanh nghiệp nhưng không tạo ra giá trị cho khách hàng. Điều này thường xảy ra khi sắp xếp nơi làm việc không hợp lý, vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi này sang nơi khác…
Hao phí trong tồn kho là nguyên nhân của việc gia tăng thêm không gian chứa, đóng gói, chi phí quản lý, bảo quản… và ẩn chứa nhiều lãng phí khác trong doanh nghiệp.
Hao phí trong thao tác là những thao tác thừa của con người hoặc máy móc không cần thiết, khiến cho doanh nghiệp mất thời gian, tiền bạc.
Hao phí do chờ đợi  làm cho doanh nghiệp mất nhiều thời gian trong quá trình làm việc, chờ đợi phê duyệt của trưởng bộ phận để tiếp tục vận hành hay chờ đợi để sửa chữa máy móc. Việc loại bỏ được hao phí này sẽ giúp cho quy trình làm việc được trơn tru hơn.
Hao phí do sản xuất dư thừa là nguyên nhân dẫn đến số lượng hàng tồn kho lớn hoặc thiếu hụt hàng và gây ra nhiều vấn đề khác. Doanh nghiệp cần nhận định tốt xu hướng khách hàng để có kế hoạch sản xuất phù hợp.
Hao phí khi dư thừa quy trình  là việc thực hiện thêm các quy trình mà không tạo ra giá trị cho khách hàng. Việc tinh gọn bộ máy nhưng không phá vỡ dòng chảy luôn giúp cho doanh nghiệp mang đến giá trị cao hơn.
Hao phí do hàng lỗi cần phải được phòng ngừa ở bất cứ nơi nào có thể và tốt nhất là phòng ngừa hơn là khắc phục hậu quả mà nó gây ra.
Hao phí về nguồn lực  là thất bại trong việc dùng người của tổ chức. Người lao động không chỉ là tài sản vô giá mà còn là nguồn lực giúp doanh nghiệp bạn nhận ra được các hao phí khác.Việc nhận diện những hao phí và tập trung giải quyết những hao phí đó trong doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng với chi phí thấp nhất.