1. Giao tiếp thường xuyên với nhân viên

Giao tiếp là một công cụ hữu hiệu mà lãnh đạo có thể sử dụng để tạo động lực làm việc cho nhân viên. Thường xuyên trao đổi với nhân viên, cung cấp thông tin, trò chuyện, khen ngợi khiến họ cảm thấy mình quan trọng với công ty, có trách nhiệm làm việc và là chất keo gắn kết họ với ban lãnh đạo và doanh nghiệp mình đang làm việc.

2. Truyền tải tinh thần lạc quan

Là 1 nhà lãnh đạo, vũ khí quan trọng nhất của bạn để chống lại bi quan là truyền tải sự lạc quan của bản thân đến nhân viên. Điều này khiến họ có suy nghĩ tích cực và luôn tìm ra cách tốt nhất để giải quyết những công việc khó khăn.

3. Chia sẻ tầm nhìn

Để tạo động lực cho nhân viên, lãnh đạo cần phải chia sẻ tầm nhìn và chiến lược, mục tiêu hoạt động của công ty cũng như của bất kỳ kế hoạch, nhiệm vụ nào. Điều này tạo cảm hứng và niềm tin cho các thành viên về một kết quả tốt đẹp, thúc đẩy họ làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn.

4. Tạo dựng mối quan hệ với nhân viên

Tạo dựng mối quan hệ là nền tảng để xây dựng bất kỳ một tổ chức hay doanh nghiệp. Sự thân thiết, khăng khít giữa lãnh đạo và nhân viên, sự đoàn kết giữa từng phòng ban trong công ty sẽ giúp nhân viên yêu thích môi trường làm việc, thoải mái sáng tạo và cùng hỗ trợ nhau làm việc. Khi nhân viên nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, họ sẽ muốn làm việc tốt hơn và cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.

5. Đặt ra những mục tiêu cụ thể

Đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và cụ thể để hướng tới mục đích lâu dài. Những con số và chỉ tiêu giúp nhân viên xác định được công việc trước mắt, có trách nhiệm với công việc mình làm.