Khi nói đến việc áp dụng quy trình làm việc vào trong doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp rất ngại nhìn vào những điểm yếu của mình, không muốn mất thời gian trong khi công việc đang bận rộn. Trong mỗi chúng ta nếu thực sự xem xét lại liệu có những công việc chưa làm hoặc làm chưa có hiệu quả có phải hoàn toàn do bận rộn hay không hay do việc quản lý thời gian làm việc chưa hợp lý, chưa có kế hoạch, tinh thần của chúng ta chưa cao… Vậy thì nguyên nhân của vấn đề từ đâu?
Nguyên nhân thứ nhất là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chưa thực sự quyết tâm, việc đầu tư công sức và thời gian chưa được chú trọng. Quy trình làm việc sẽ là cơ hội cho ban lãnh đạo hệ thống lại những công việc được thực hiện trong thời gian qua, những công việc nào được thực hiện tốt sẽ được chuẩn hóa, soạn thành những quy trình, quy định chuẩn cho doanh nghiệp. Đối với những công việc chưa tối ưu sẽ được xem xét, cân nhắc lại để tìm ra hướng thực hiện hiệu quả hơn.

Nguyên nhân thứ 2 là văn hóa doanh nghiệp hay tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm của mọi người dường như không muốn tiếp nhận cái mới. Công việc lúc nào cũng bận rộn từ lãnh đạo đến nhân viên nhưng hiệu quả công việc lại chưa cao. Vì vậy mà đòi hỏi mỗi con người trong doanh nghiệp, từ cấp thấp đến cấp cao đều phải có sự quyết tâm, nỗ lực thì mới tạo ra được bước ngoặt đột phá.

Dẫu biết rằng việc xem xét lại quá trình công việc, cải tiến hệ thống là việc không nhỏ mà phải diễn ra song song cùng với các công việc tác nghiệp hàng ngày. Vì vậy càng đòi hỏi chúng ta phải sắp xếp công việc hợp lý và trên hết là tinh thần trách nhiệm cao trong việc cải tiến hoạt động quản lý doanh nghiệp. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của lãnh đạo để tạo được văn hóa doanh nghiệp, tinh thần làm việc của mọi người.