Đối với các doanh nghiệp sản xuất, Gemba là một thuật ngữ chỉ nơi diễn ra các hoạt động mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng với 3 hoạt động chủ yếu là thiết kế, sản xuất và  phân phối.

   Gemba Walk chính là hành động đi đến hiện trường thực tế, hiểu công việc, đặt câu hỏi và học hỏi. Nó được thực hiện bằng các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo nhóm, giám sát viên… trong đó cá nhân họ trực tiếp quan sát cách thức các quy trình đang được thực hiện tại nơi làm việc nhằm xác định các mối nguy hiện có, quan sát các điều kiện về máy móc và thiết bị, hỏi về các tiêu chuẩn thực hành, thu thập kiến ​​thức về tình trạng công việc và xây dựng mối quan hệ với nhân viên. Nhân viên có khuynh hướng cởi mở chỉ ra các cơ hội để cải thiện hoặc chia sẻ mối quan tâm tại nơi làm việc của họ.

Hiểu 1 cách đơn giản, Gemba giúp có được thông tin phản hồi dễ dàng và nhanh chóng, xác định các mối quan tâm liên quan đến nơi làm việc hoặc quy trình và xây dựng niềm tin với nhóm bằng cách lắng nghe và giải quyết mối quan tâm của họ, hiểu luồng giá trị và các vấn đề của nó thay vì xem xét kết quả hoặc đưa ra những nhận xét hời hợt.

Công cụ này giúp các nhà lãnh đạo ghi nhận lại 1 cách trung thực những khó khăn hiện tại, nhận diện được những hao phí, lãng phí ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Vì vậy mà để cho bộ máy làm việc trơn tru, hiệu quả thì ông chủ phải là người nắm rõ hết được cách mà bộ máy vận hành và có những định hướng để phát huy được điểm mạnh, khắc phục lãng phí.