Năng suất sản xuất luôn là vấn đề mà các ông chủ doanh nghiệp đặt quan tâm lên hàng đầu. Năng suất thể hiện tính hiệu quả công việc, giúp doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận lên một cách đáng kể.

Nhắc đến năng suất sản xuất, không chỉ đơn thuần là năng suất lao động, năng suất của máy móc thiết bị mà doanh nghiệp cần có cái nhìn tổng quát để nhận định hết được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải đào sâu để hiểu hết được bộ máy sản xuất đang vận hành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể cải thiện được mức chi phí bỏ ra cũng như cắt giảm những hao phí không cần thiết:

1. Hiệu suất chung đường chuyền
2. Hiệu suất sản xuất đường chuyền
3. Mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất
4. Hiệu suất sử dụng thiết bị
5. Năng suất thấp do tác động bên ngoài
6. Năng suất thấp do dừng máy có kế hoạch
7. Năng suất thấp do lỗi thiết bị
8. Năng suất thấp do lỗi vận hành
9. Năng suất thấp do dừng máy không có nguyên nhân
10. Bảo trì phòng ngừa
11. Năng suất lao động trực tiếp

    Việc đánh giá được hiệu quả của từng chỉ số sản xuất giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể hơn khả năng đáp ứng hiện tại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể xác định được đâu là những điểm chưa hiệu quả để từ đó có những giải pháp như đào tạo nhân viên hay đánh giá lại công suất máy móc thiết bị để thực hiện bảo trì bảo dưỡng,… một cách phù hợp.

Từ những chỉ số kiểm soát năng suất trên, việc quản lý chi phí đã được định hướng rõ rệt, bằng giải pháp đi tìm những hao phí trong quá trình sản xuất và loại trừ chúng. Từ đó chi phí của doanh nghiệp được tiết giảm, năng suất sản xuất và chất lượng hệ thống cũng sẽ được gia tăng thêm đó.