Để nâng cao hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất, bên cạnh việc tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng với các chính sách đầu vào, thì bản thân mỗi doanh nghiệp cần có những giải pháp để cắt giảm những hao phí của mình. Việc nhận diện ra các hao phí và nguyên nhân của các hao phí đó là cực kỳ quan trọng.

Tuy nhiên, không phải lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng biết cắt giảm chi phí sao cho hiệu quả. Một số doanh nghiệp thực hiện việc cắt giảm chi phí bằng cách sa thải nhân viên, giảm chi tiêu các khoản phát sinh, kiểm soát gắt gao nguồn vốn lao động…Quan niệm cắt giảm chi phí trên đồng nghĩa với việc thu hẹp và làm ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn của công ty. Cách nhận diện đúng đắn là làm sao giảm được những hao phí, hao hụt không cần thiết.

Vấn đề cốt lõi đặt ra cho doanh nghiệp sản xuất là doanh nghiệp phải kiểm soát hao phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao giá trị gia tăng, số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ để làm giảm giá thành trên thị trường.

 
Một số biện pháp giúp doanh nghiệp sản xuất cắt giảm hao phí:
Một là, đảm bảo sự thay đổi phải có sự thích hợp giữa chỉ đạo “từ trên xuống dưới” và những đề xuất “từ dưới lên trên”.
Hai là, xây dựng quy trình làm việc khoa học, rút ngắn được thời gian và chi phí. Thiết kế cơ cấu tổ chức tinh gọn, tối thiểu hóa thời gian chờ việc của nhân viên và giảm tối đa các xung đột giữa các công đoạn sản xuất.
Ba là, thiết kế hệ thống quản trị chuỗi cung ứng đảm bảo thông suốt giữa các giai đoạn từ khâu tiếp nhận đơn đặt hàng- xác định tiêu chuẩn nguyên vật liệu- lựa chọn nhà cung cấp- tiếp nhận lưu kho -xuất kho.
Bốn là, thường xuyên cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ theo hướng loại bỏ tối đa các thao tác dư thừa gây tốn sức người, nguyên vật liệu.
Năm là, thực hiện tốt chức năng dự báo nhu cầu tiêu thụ và nguyên vật liệu để chủ động trong kế hoạch sản xuất, giảm thiểu sự thiếu hụt cũng như dư thừa nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho.