Sản xuất tinh gọn là thuật ngữ mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn hướng đến. Bên cạnh việc nhận định những hao phí không đem lại giá trị, doanh nghiệp cần xác định rõ các nguyên tắc để đảm bảo bộ máy hoạt động một cách tối ưu nhất.

EPI sẽ cùng doanh nghiệp xác định 5 nguyên tắc của sản xuất tinh gọn:

1.Xác định giá trị từ góc nhìn của khách hàng
Giá trị khách hàng nhận được chính là sản phẩm và dịch vụ được tạo ra từ nhà sản xuất. Doanh nghiệp phải hiểu khách hàng cần gì và tạo ra các sản phẩm mà họ mong muốn. Bán những gì khách hàng cần chứ không phải bán những gì ta có. Từ đó doanh nghiệp cũng có thể nắm được mức mà khách hàng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm, nhằm tối đa hóa sản phẩm.

2.Xây dựng sơ đồ dòng giá trị
Nguyên lý này cần phải kết hợp việc xây dựng hệ thống thu thập và phân tích luồng thông tin, một sản phẩm hoặc một dịch vụ cụ thể. Tổ chức phải kiểm tra tất cả các công đoạn của quy trình để tìm ra lãng phí, bất cứ điều gì không mang lại giá trị tăng thêm cho khách hàng phải được loại bỏ.

3. Tạo ra dòng chảy
Doanh nghiệp phải loại bỏ hoàn toàn các rào cản, trở ngại trong quá trình sản xuất, vận hành. Đảm bảo vật liệu được chạy xuyên suốt theo quy trình mà không phải chờ đợi hay tắc ở đoạn nào. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể nhận dạng và cải tiến thời gian thực hiện để đảm bảo một sự trơn tru từ lúc nhận đơn hàng cho đến khi giao hàng.

4.Thiết lập hệ thống sản xuất theo nhu cầu
Điều này có nghĩa là doanh nghiệp bắt đầu sản xuất khi có đơn hàng, không có gì được mua hoặc sản xuất trước, mọi việc chỉ được bắt đầu khi doanh nghiệp nhận được đơn hàng. Do đó hệ thống này có thể tiết kiệm về việc tồn kho cũng như đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên cần phải có sự linh động cao và kết nối tốt.

5. Hướng đến sự hoàn hảo bằng tinh thần cải tiến liên tục- Kaizen
Doanh nghiệp phải cải tiến liên tục để hướng đến sự hoàn hảo, trong đó việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề chất lượng và có biện pháp khắc phục, nhằm ngăn chặn việc lặp lại là một việc quan trọng, phải được thực hiện xuyên suốt.